Medijski partneri RTS Pink TV Naša Blic Večernje novosti Tanjug Vesti online Turistički svet ENLR Kongresni turizam SEE Business Travel & Meetings Winter & Spa Travel Market Blumen Group RTV eKapija e-Razvoj PMR Eurotranslate YUnet International Diaspora Group
Brand Leader Award


Nagrada „Brand Leader Award“ se dodeljuje na osnovu niza standardizovanih kriterijuma koji podrazumevaju inovativnost, visok stepen tržišne prepoznatljivosti i pozicioniranja autenticnog proizvoda. Nagrada se dodeljuje devet godina u cilju afirmacije najistaknutijih kompanija, institucija, pojedinaca i medija koji kontiniuranim pozitivnim razvojem i inovativnim strategijama postavljaju više standarde i unapredjuju tržište, te daju izvanredan doprinos u popularizaciji privrednog potencijala, kreiranja konkuretnog tržišnog imidža Regiona.


Brand Leader 2015


3. Biznis konferencija BEES 2015
„Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“
15. decembar 2015., Sava centar Beogradu
www.massmediainternational.eu/BEES-Award-2015


5. Biznis Konferencija SEET 2015
„Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
30. septembar 2015. - Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.eu/Brand-Leader-Award-SEET2015


2. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2015”
26. mart 2015. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.eu/Brand-Leader-Award-TIL2015


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2014


Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2014”
10. april 2014. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.eu/12-Brand-Leader-Award


4. Biznis Konferencija
„Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope – SEET 2014“
14. maj 2014. - Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.eu/Brand-Leader-Award-SEET2014


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2013


Regionalna konferencija
„AGROBIZNIS: prirodni, tržišni i investicioni brend Jugoistočne Evrope”
6. mart 2013. Sava Centar, Beograd
www.massmediainternational.eu/9-Brand-Leader-Award


Regionalna konferencija o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku
„BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE“
Beograd, Sava Centar - 20. mart 2013.
www.massmediainternational.eu/10-Brand-Leader-Award


Regionalna konferencija
„Turističko tržište Jugoistocne Evrope – NOVE RAZVOJNE MOGUCNOSTI“
Beograd, Sava Centar - 15. maj 2013.
www.massmediainternational.eu/12-Brand-Leader-Award